06. VIII. Przemienienie Pańskie (XVIII Niedziela zwykła)
8:30 + Henryka Rydel (m), Antoniego i Mariannę Walendziak, Zofię Świątkowską, Antoninę, Mariana i Ryszarda Zirlińskich, Grażynę Lubicz.
10:00 Intencja dziękczynno-błagalna w 7 rocz. ślubu Patrycji i Karola, o błogosł., umacnianie się w miłości.
12:00 Intencja dziękczynno-błagalna w rocz. ślubu Sylwii i Piotra, o błogosł., umacnianie się miłości.

07. VIII. Poniedziałek
18:00 + Halinę Kąpińską (od uczest. pogrzebu).

08. VIII. Wtorek
18:00 + Grażynę Gozdek (od uczest. pogrzebu).

09. VIII. Środa
17:15 Int. dziękczynno-błagalna w 20 rocz. Ślubu Agnieszki i Tomasza, o błogosł., opiekę Matki Bożej, umacnianie się w miłości.
18:00 MSZA ŚW. WYPOMINKOWA ZA ZMARŁYCH.

10. VIII. Czwartek
18:00 + Halinę Kąpińską (od uczest. pogrzebu).

11. VIII. Piątek
18:00 + Grażynę Gozdek (od uczest. pogrzebu).

12. VIII. Sobota
17:15 + Longina, Annę, Stefana i Romana Żulczyków.
18:00 + Michalinę i Władysława Bartosiewiczów, Józefa i Antoninę Karabin, Tereskę, Krysię, Marzenkę, Wiesława, Jerzego i zm. z rodz. Bartosiewiczów.

13. VIII. XVIII Niedziela zwykła
8:30 + Alfredę i Antoniego Kurek, Leokadię, Mariannę, Zdzisława i Jerzego Zenoberg, Zdzisława Piędrasa, Adama Godlewskiego, Mirosławę Jesionek.
10:00 + Eugeniusza, Ireneusza Czajkowskich, zm. z rodz. Czajkowskich, Jana i Katarzynę Olszewskich, ks. Krzysztofa Kłosiew., dusze czyśćcowe.
12:00
13:30 + Czesława Woźniaka w 2 rocz. śm.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.