05. XI. XXXI Niedziela zwykła
8:30 + Zdzisława Kucharskiego w 1 rocz. śm., Stanisława Kucharskiego, Józefa, Eugenię i Edwarda Kowalskich.
10:00 + Józefa Kowalewskiego w 2 rocz. śm., rodziców Jana i Janinę Kowalewskich, rodziców Piotra i Helenę Zwolińskich.
12:00 + Tadeusza Stępnia, zm. z rodz. Lisowskich, Nastarowiczów, Kąpińskich.

06. XI. Poniedziałek

07. XI. Wtorek
17:00 + Jana – Hieronima Wieczorek w 25 rocz. śm., Cecylię i Jana Wieczorków, o dar nieba.

08. XI. Środa
17:00 MSZA ŚW. WYPOMINKOWA ZA ZMARŁAYCH.

09. XI. Czwartek
17:00 + Kazimierza Trojanowskiego w 5 rocz. śm., Jadwigę i Jana Oszczyków, Cecylię i Jana Trojanowskich, dziadków Oszczyków, Szpuda, Trojanowskich.

10. XI. Piątek
17:00 + Macieja Domaradzkiego (int. od uczest. pogrzebu).

11. XI. Sobota
17:00 ZA OJCZYZNĘ / + Henryka Biernackiego w 15 rocz. śm., Zofię Biernacką, zm. z rodz. Biernackich, Kosteckich, Zwolińskich.

12. XI. XXXII Niedziela zwykła
8:30 ZA PARAFIAN.
10:00 O Boże błogosł., opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia dla Julka w rocz. urodzin.
12:00 + Janinę Krakowiak w 8 rocz. śm., Stanisława, Zbigniewa, Bogdana Krakowiak, dusze w czyśćcu cierpiące.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.