03. XII. I Niedziela Adwentu
8:30 + Mariana Amel w 20 rocz. śm., Halinę i Ryszarda Amel, dziadków Plichtów.
10:00 + Tadeusza Centkowskiego w 2 rocz. śm.
12:00 + Bibiannę i Edwarda Zielskich, Mariana Kowalewskiego, Mieczysława Kucharskiego.

04. XII. Poniedziałek
17:00 + Barbarę Batorowicz (int. imieninowa).

05. XII. Wtorek
17:00 + Genowefę Kucharską (int. od uczest. pogrzebu).

06. XII. Środa
17:00 RORATY – ZA PARAFIAN.

07. XI. Czwartek
17:00 + Genowefę Kucharską (int od uczest. pogrzebu).

08. XII. Piątek
17:00 + Mariana i Zbigniewa Kucharskich, Józefa, Walerię, Edwarda i Danielę Salwowskich.

09. XII. Sobota
16:15 + Barbarę i Janusza Słodownik.
17:00 RORATY – O Boże błogosł., łaskę zdrowia dla Wiesława.

10. XII. II Niedziela Adwentu
8:30 + Mariannę Borowską w 26 rocz. śm., Michała i Mariannę, Mirosławę -Janinę Zalas, Bożenę Masłowską, Adama Manowskiego.
10:00 + Alinę Oszczyk w 7 rocz. śm., Stanisława, Zbigniewa Oszczyków, Jerzego, Stanisławę i Stanisława Mościckich, zm. z rodziny.
12:00 + Tymoteusza, Cecylię i Grzegorza Kucharskich.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.