03. IX. XXII Niedziela zwykła
8:30 + Jana w 16 rocz.. śm., Mariannę i Helenę Kaczmarków, Mariannę, Władysława i Mariana Ziulczyków, dusze w czyśćcu cierpiące.
10:00 + Stanisława Wiśniewskiego w 16 rocz. śm., Cecylię i Andrzeja Wiśniewskich, zm. z rodz. Laskowskich.
12:00 + Zenona, Juliana i Helenę Oszczyków, dusze w czyśćcu cierp.
16:00 Msza św. ze ślubem: Pauliny Kurek i Damiana Kwiatkowskiego.

04. IX. Poniedziałek
17:00 O Boże błogosł. w nowym Roku Szkolnym dla dzieci, młodzieży, rodziców, katechetów i nauczycieli.

05. IX. Wtorek
17:00 Intencja dziękczynno-błagalna w rocz. urodzin Krzysztofa, o Boże błogosł., opiekę Matki Bożej.

06. IX. Środa

17:00 Nowenna do Matki Bożej: + Henrykę i Mariana Kłębowskich, Anastazję i Stanisława Kowalskich.

07. IX. Czwartek
17:00 + Grażynę Gozdek (int. od Urszuli Przymus).

08. IX. Piątek
17:00 + Genowefę Krawczak.

09. IX. Sobota
13:00 Msza św. z chrztem świętym Emilii Wasiak.
15:30 O Boże błgosł. dla Leny i Kornela w 14 rocz. urodzin.
16:15 + Kazimierza, Leokadię i Mariana Pełka.
17:00 Msza św. ze ślubem: Juli Pursa i Michała Skrzypczaka

10. IX. XXIII Niedziela zwykła
8:30 + Tadeusza Burczyńskiego w 24 rocz. śm.
10:00 + Darusza Firchał w 3 rocz. śm., Alinę i Krzysztofa Firchał.
12:00 + Grażynę i Kamila Zajdel, Halinę i Henryka Wiśniewskich, Władysławę i Mieczysława Zajdel.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.