01. V. 2022 – 08. V. 2022 r.

01. V. 3 Niedziela Wielkanocy
9:00 – + Halinę Lewandowską w 1 rocz. śm..
10:30 – + Wiktorię w 33 rocz. śm., Adama, Zenona i Wiesława Wojcieskich, Władysława i Sławomira Ostrowskich, zm. z rodz. Piaseckich, Tadeusza Centkowskiego.
12:00 – ZA PARAFIAN.

02. V. Poniedziałek
17:30 – O Boże błogosł., pokój serca, jedność małżeńską dla Moniki i Krzysztofa z rodziną.

03. V. Wtorek Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
9:00 – + Albina Poziomkę w 17 rocz. śm., Dariusza Poziomkę, Helenę, Feliksa, Henryka i Antoniego Rydlów, Tomasza Zacharskiego, zm. z rodz. Rydlów, Krawczaków, Poziomków, Kozłowskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
12:00 – O Boże błogosł., żywą wiarę, ufną nadzieję dla Wspólnoty Krwi Chrystusa za wstawiennictwem Najśw. Maryi Panny, królowej i św. Kaspra.
12:00 – + Zdzisława Liśkiewicza, zm. z rodz. Liśkiewiczów i Poziomków, Helenę i Feliksa Rydlów, zm. z rodz. Rydlów i Krawczaków, ks. prob. Krzysztofa, dusze w czyśćcu cierpiące

04. V. Środa
17:30 – MSZA ŚW. WYPOMINKOWA.

05. V. Czwartek
17:30 – + Eugeniusza Kąpińskiego w 8 rocz. śm., zm. z rodz. Kąpińskich, Lisowskich i Nastarowiczów.
18:30 – + Stanisława Łosiaka i Józefa Ziulczyka.

06. V. Piątek
17:30 – O Boże błogosł., łaskę zdrowia dla siostry Zofii (ss. Fran. świeckie).

07. V. Sobota
17:30 – O Boże błogosł., opiekę Matki Bożej dla członków Kół Żywego Różańca z rodzinami.
18:30 – + Antoniego Jawor w 5 rocz. śm., Mirosławę, Stanisławę i Józefa Ziulczyków, zm. z rodz. Jaworów, Ziulczyków i Kurków.

08. V. 4 Niedziela Wielkanocy
9:00 – + Krzysztofa Fijałkowskiego w 29 rocz. śm..
10:30 – + Stanisławę Kobuszewską (imieninowa), Wiktora Kobuszewskiego, dziadków Kobuszewskich i Słomków.
12:00 – + Stanisławę i Stanisława Mościckich, Stanisława Oszczyka, Stanisława Jaworskiego (imieninowe), Alinę, Zbigniewa, Walerię i Kazimierza Oszczyków, Stefanię Jaworską, Jerzego Mościckiego.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.