W Piątki Droga Krzyżowa W Naszej Parafii 17:30

W Piątki odmawiamy Tajemnice Bolesne

Pierwsza Tajemnica – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Druga Tajemnica – Biczowanie Pana Jezusa
Trzecia Tajemnica – Cierniem Koronowanie
Czwarta Tajemnica – Droga Krzyżowa
Piąta Tajemnica – Ukrzyżowanie i Śmierć, Pana Jezusa

Któryś Cierpiał za nas rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami 🙏 i Ty któraś współcierpiała Matko Bolesna, przyczyń się za nami 🙏🙏🙏

© 1953 - 2023 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.