11. grudnia w niedzielę kończymy Rekolekcje adwentowe. Serdecznie dziękuję ks. Mariuszowi Szykuła, misjonarzowi Krwi Chrystusa za towarzyszenie nam w adwentowym czuwaniu, za głoszenie Słowa Bożego i kapłańskie świadectwo życia. Bóg zapłać!

© 2022 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.