03. IX. XXII Niedziela zwykła 8:30 + Jana w 16 rocz.. śm., Mariannę i Helenę Kaczmarków, Mariannę, Władysława i Mariana Ziulczyków, dusze w czyśćcu cierpiące. 10:00 + Stanisława Wiśniewskiego w 16 rocz. śm., Cecylię i Andrzeja Wiśniewskich, zm. z rodz. Laskowskich. 12:00 + Zenona, Juliana i Helenę Oszczyków, dusze w czyśćcu cierp. 16:00 Msza św….

Bogu niech będą dzięki za przeżyte w dniu 27 sierpnia 2023 r. obchody 79. rocznicy walk partyzanckich „Grupy Kampinos” AK podczas powstania warszawskiego. Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy Gminy Czosnów i okolicznych miejscowości oraz goście reprezentujący władze samorządowe i państwowe. Gości przywitał i przemówienie okolicznościowe wygłosił Antoni Krężlewicz – wójt Gminy Czosnów. Koncelebrowanej Mszy św….

1. ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Piotr Wieczorek, kawaler z naszej Parafii i Katarzyna Strzelec, panna z Parafii Chrystusa Odkupiciela w Chełmie, diec. lubelska. 2. W niedzielę 27 sierpnia o godz. 12:00 przy Cmentarzu Partyzanckim w Wierszach uroczysta Msza św. za poległych żołnierzy Armii Krajowej i Mieszkańców Niepodl. Rzeczp. Kampinoskiej oraz uroczystości patriotyczne….

27. VIII. XXI Niedziela zwykła 8:30 + Dariusza (int. urodzinowa) i Albina Poziomków, Tomasza Zacharskiego, Helenę, Feliksa, Henryka i Antoniego Rydlów, zm. z rodz. Rydlów, Krawczaków, Kozłowskch i Poziomków, dusze w czyśćcu cierp. 10:00 + Bolesława Oszczyka w 1 rocz. śm. 12:00 Za żołnierzy A. K. i mieszkańców Niepodl. Rzeczpospolitej Kamp. 28. VIII. Poniedziałek 18:00…

1. ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Piotr Kłębowski, kawaler z naszej Parafii i Małgorzata Ogrzebacz, panna z Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Giżycach, w diec. łowickiej. Michał Skrzypczak, kawaler z Parafii Najśw. Serca P. Jezusa w Sworach w diec. siedleckiej i Julia Pursa, panna z naszej Parafii. Piotr Wieczorek, kawaler z…

20. VIII. XX Niedziela zwykła / Parafialne Święto Rodzin 8:30 + Eugeniusza i Halinę Kąpińskich, Eugeniusza Bagińskiego, dziadków Kąpińskich i Poddenków. 10:00 + Krzysztofa Wiśniewskiego w 40 rocz. śm., Henrykę, Józefa, Henryka i Marcina Wiśniewskich, Bogumiłę i Waldemara Wojtanków. 12:00 ZA PARAFIAN – ZA RODZINY. 21. VIII. Poniedziałek 17:15 + Tadeusza Komiażyk w 4 rocz….

1. ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Piotr Kłębowski, kawaler z naszej Parafii i Małgorzata Ogrzebacz, panna Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Giżycach, w diec. łowickiej. Michał Skrzypczak, kawaler z Parafii Najśw. Serca P. Jezusa w Sworach w diec. siedleckiej i Julia Pursa, panna z naszej Parafii. 2. Serdecznie dziękuję parafiankom z…

13. VIII. XIX Niedziela zwykła 8:30 + Alfredę i Antoniego Kurek, Leokadię, Mariannę, Zdzisława, Jerzego Zenoberg, Zdzisława Piędras, Adama Godlewskiego, Mirosławę Jesionek. 10:00 + Eugeniusza, Henrykę i Ireneusza Czajkowskich, zm. z rodz. Czajkowskich, Jana, Katarzynę Olszewskich, ks. Krzysztofa, dusze czyśćc. 12:00 Intencja dziękczynno-błagalna w 5 rocz. urodzin Wiktora, o błogosł., opiekę Matki Bożej. 13:30 +…

Pan Jezus powiedział do uczniów, aby się nie lękali. On chce zabrać nasz lęk, bo kto się lęka, nie może w pełni miłować. Prawdziwa miłość zabiera lęk. Taką miłością Jezus pragnie nas obdarzyć. 1. W niedzielę 06 sierpnia niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 12:00 procesja Eucharystyczna. 2. Dziękuję parafiankom z…

06. VIII. Przemienienie Pańskie (XVIII Niedziela zwykła) 8:30 + Henryka Rydel (m), Antoniego i Mariannę Walendziak, Zofię Świątkowską, Antoninę, Mariana i Ryszarda Zirlińskich, Grażynę Lubicz. 10:00 Intencja dziękczynno-błagalna w 7 rocz. ślubu Patrycji i Karola, o błogosł., umacnianie się w miłości. 12:00 Intencja dziękczynno-błagalna w rocz. ślubu Sylwii i Piotra, o błogosł., umacnianie się miłości….

Page 2 of 27 1 2 3 4 27
© 1953 - 2023 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.