30. VII. XVII Niedziela zwykła
8:30 + Stefanię Zwolińską, Piotra i Helenę Zwolińskich.
10:00 + Władysława, Barbarę, Mariannę, Agatę i Mieczysława Kucharskich, Franciszka i Czesławę Słomków, Krzysztofa Basiewicza, dusze czyśćcowe.
12:00 + Krzysztofa Stefańskiego (int. imieninowa), Marię Stefańską, Natalię i Czesława Pływaczewskich, Kazimierę i Jana Stefańskich.

31. VII. Poniedziałek
18:00 Intencja dziękczynna za męża Artura.

01. VIII. Wtorek
18:00 + Jerzego Korzenieckiego w rocz. śm., zm. z rodz. Korzenieckich, Aleksandra i Helenę Kompińskich, Krystynę Snuszko.

02. VIII. Środa
NIE MA MSZY ŚW.

03. VIII. Czwartek
NIE MA MSZY ŚW.

04. VIII. Piątek
18:00 O Boże błogosł., opiekę Matki Bożej i św. Franciszka dla sióstr Wandy Dąbrowskiej i Haliny Poziomka (int. od s. franciszkanek świec.).

05. VIII. Sobota
16:15 + rodziców Bronisławę i Jana Majewskich, Bożenę Masłowską, Adma Manowskiego, dziadków Majewskich, Burzyńskich, Manowskich.
18:00 O Boże błogosł., opiekę Matki Bożej dla członków Żywego Różańca z rodzinami.

06. VIII. Przemienienie Pańskie (XVIII Niedziela zwykła)
8:30 + Henrykę Rydel, Antoniego i Mariannę Walendziak, Zofię Świątkowską, Antoninę, Mariana i Ryszarda Zielińskich, Grażynę Lubicz.
10:00 Int. dziękczynno – błagalna w 7 rocz. ślubu Patrycji i Karola.
12:00 Int. dziękczynno – błagalna w rocz. ślubu Sylwii i Piotra.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.