30. VI. 13 Niedziela zwykła
8:30 + Halinę (int. imien.) Eugeniusza Kąpińskich, dziadków Kąpińskich, Poddenków.
10:00 + Zdzisława Kucharskiego – 30. greg.
12:00 + Jadwigę Oszczyk – 30. greg.

01. VII. PONIEDZIAŁEK
17:00 + Halinę Lewandowską – 01. greg.
17:45 + Wiktorię i Jana Zwolińskich, Halinę i Ryszarda Zwolińskich, dziadków Zwolińskich, Kościkiewiczów oraz Andrzeja Niedzińskiego.

02. VII. WTOREK
17:00 + Halinę Lewandowską – 02. greg.
17:45 + Genowefę w 52 rocz. śm., Mieczysława Kosteckich, Adama Barzyc.
18:30 Int. dzięk-błag. mieszkańców Krogulca za dar nawiedzenia ikony M. B.

03. VII. ŚRODA
17:00 + Halinę Lewandowską – 03. greg.
17:45 + Wojciecha Kowalewskiego w 15 rocz. śm.

04. VII. CZWARTEK
17:00 + Halinę Lewandowską – 04. greg.
17:45 + Jana Oszczyka, Jana Trojanowskiego, Jana oraz Jana Szpuda, Janinę Kiełbasińską, Kazimierza Trojanowskiego, Jadwigę Oszczyk.

05. VII. PIĄTEK
17:00 O błogosławienstwo, dar zdrowia, opiekę św. Franciszka dla sióstr Wandy i Haliny (int. sióstr franciszkanek).
17:45 + Halinę Lewandowską – 05. greg.
18:30 + Jana Kurek w rocz. śm.

06. VII. SOBOTA
15:15 + Adama Manowskiego w 2 rocz. śm., Bożenę Masłowską, Jana, Bronisławę Majewskich, dziadków Burzyńskich i Manowskich.
17:00 O błgosł., opiekę Matki Bożej dla członków Żywego Różańca z rodzinami.
17:45 + Halinę Lewandowską – 06. greg.

07. VII. 14 Niedziela zwykła
8:30 + Tomasza Zacharskiego w 20 rocz. śm., Dariusza, Albina Poziomków, Helenę, Feliksa, Henryka, Antoniego Rydlów, Zdzisława Liszkiewicza, zm. z rodz. Rydlów, Krawczaków, Kozłowskich, Poziomków, dusze w czyśćcu cierp.
10:00 + Halinę Lewandowską – 07. greg.
12:00 O Boże błog., dary Ducha Św., umocnienie wiary przez wstawiennictwo Maryi o Niepokalanym Sercu dla wspólnoty Krwi Chrystusa.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.