28. IV. V NIEDZIELA WIELKANOCY
8:30 + Albina w 19 rocz. św. i Dariusza Poziomków, Tomasza Zacharskiego, Helenę, Feliksa, Antoniego, Henryka Rydlów, Zdzisława Liszkiewicza, ks. Krzysztofa Kłosiewicza, zm. z rodz. Rydlów, Krawczaków, Kozłowskich, Poziomków, dusze w czyśćcu cierpiące.
10:00 + Henryka Orzechowskiego, Stanisławę i Wojciecha Trojanowskich.
12:00 + Franciszka Roszczyka w 40 rocz. śm., dziadków Roszczyków, Kozakiewiczów.

29. IV. PONIEDZIAŁEK
17:00 + Romana Kucharskiego (int. od Urszuli Przymus)

30. IV. WTOREK
17:00 + zmarłych z rodz. Kucharskich i z rodz. Wieczorków.

01. V. ŚRODA
17:15 + Maksymiliana Kowalskiego, Wandę Kudłacik, rodziców i braci Racinowskich.
18:00 + Henrykę Czajkowską – 01. greg.

02. V. CZWARTEK
17:15 + Krystynę Zielińską w 7 rocz. śm. i Jana Zielińskiego.
18:00 + Hentykę Czajkowską – 02. greg.

03. V. PIĄTEK
10:00 + Henrykę Czajkowską – 03. greg.
12:00 O Boże błogosł., opiekę św. Franciszka dla s. Zofii – s. franciszkanki.

04. V. SOBOTA
15:30 + Genowefę Krawczak w 18 rocz. śm.
16:15 + Henrykę Czajkowską – 04. greg.
18:00 O Boże błogosławieństwo dla członków Żywego Różańca.

05. V. VI NIEDZIELA WIELKANOCY
8:30 + Henrykę Czajkowską – 05. greg.
10:00 + Józefa, Hannę, Piotra, Martę, Jadwigę, Czesława, Ryszarda i Tomasza Radzikowskich, Alfredę i Szczepana Kościńskich, Longina Żulczyka.
12:00 + Stanisława Wasilewskiego (int. imieninowa).

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.