25. II. II Niedziela Wlk. Postu
8:30 + Mariana Fijałkowskiego w 25 rocz. śm.
10:00 + Marię, Jana, Genowefę i Leona Męzińskich, Czesławę, Stefana, Agnieszkę i Juliana Tomaszewskich.
12:00 + Jerzego Mościckiego w 8 rocz. śm., Stanisławę i Stanisława Mościckich, Zbigniewa, Alinę i Stanisława Oszczyków, oraz zm. z rodziny.

26. II. Poniedziałek

27. II. Wtorek

28. II. Środa
17:00 + Macieja Domaradzkiego.

29. II. Czwartek
17:00 O łaskę zdrowia i pokój serca dla Dariusza.

01. III. Piątek
17:00 O Boże błogosł., opiekę św. Franciszaka, łaskę zdrowia dla siostry Aleksandry (int. od sióstr franciszkanek).

02. III. Sobota
17:00 O Boże błogosł. dla Róż Żywego Różańca z rodzinami.

03. III. III Niedziela Wlk. Postu
8:30 + Annę Bloch.
10:00 + Kazimierza (int. imieninowa) i Anielę Lisowskich, zm. z rodz. Burskich i Stępniów oraz Teresę Nastarowicz.
12:00 + Albina Poziomka (int. imien.), Helenę Rydel (int. imien.), Dariusza Poziomka, Feliksa Rydla, Tomasza Zacharskiego, zm. z rodz. Rydlów, Krawczaków, Poziomków, Kozłowskich, dusze w czyśćcu cierpiące.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.