24. XII. IV Niedziela Adwentu
8:30 + Stanisławę Oszczyk w 1 rocz. śm.
10:00 + Bolesława Oszczyka.
12:00 + Adama Barzyc (int. imieninowa) i w 6 rocz. śm., Mieczysława i Genowefę Kosteckich.
22:00 MSZA ŚW. PASTERSKA – ZA PARAFIAN.

25. XII. Poniedziałek Narodzenie Pańskie
10:00 + Jana I Feliksę Kurek, Józefa, Mariannę, Wincentego i Feliksa Ziulczyków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12:00 + Marię, Jana, Genowefę i Leona Męzińskich, Czesławę, Stefana, Agnieszkę i Juliana Tomaszewskich.

26. XII. Wtorek Św. Szczepana, pierw. męcz.
10:00 + Eugeniusza i Halinę Kąpińskich oraz Eugeniusza Bagińskiego (int. imieninowa).
12:00 + Ryszarda Kucharskiego w 12 rocz. śm., Genowefę Kucharską i zm. z rodziny.

27. XII. Środa

28. XII. Czwartek

29. XII. Piątek

30. XII. Sobota
17:00 Intencja dziękczynno – błagalna w 11 rocz. ślubu Ewy i Artura, o błogosławieństwo dla małżonków i syna Dawidka.

31. XII. Niedziela Świetej Rodziny
8:30 ZA PARAFIAN.
10:00 + Mirosławę – Janinę Zalas w 1 rocz. śm.
12:00 + Mieczysława i Wiesława Dąbrowskich – o dar nieba.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.