23. VI. 12 Niedziela zwykła
8:30 + Zdzisława Kucharskiego – 23. greg.
10:00 + Jadwigę Oszczyk – 23. greg.
12:00 + Feliksę i Jana Kurków, Józefa, Mariannę, Wincentego i Feliksa Ziulczyków, dziadków Kurków i Ziulczyków.

24. VI. PONIEDZIAŁEK
17:15 + Zdzisława Kucharskiego – 24. greg.
18:00 + Jadwigę Oszczyk – 17. greg. i Jana Oszczyka (int. imien.)

25. VI. WTOREK
17:15 + Zdzisława Kucharskiego – 25. greg.
18:00 + Jadwigę Oszczyk – 25. greg.

26. VI. ŚRODA
17:15 + Zdzisława Kucharskiego – 26. greg.
18:00 + Jadwigę Oszczyk – 26. greg.
18:45 + Stanisławę Góral w 2 rocz .śm.

27. VI. CZWARTEK
17:15 + Zdzisława Kucharskiego – 27. greg.
18:00 + Jadwigę Oszczyk – 27. greg.
18:45 Int. dzięk-błag. mieszakńców Roztoki za dar nawiedzenia ikony M. B.

28. VI. PIĄTEK
17:15 + Zdzisława Kucharskiego – 28. greg.
18:00 + Jadwigę Oszczyk – 28. greg.
18:45 + Macieja Domaradzkiego.

29. VI. SOBOTA
16:30 Int. dzięk-błag. w 18 rocz. urodz. Łukasza, o błog., moc Ducha Św.
17:15 + Zdzisława Kucharskiego – 29. greg.
18:00 + Jadwigę Oszczyk – 29. greg.

30. VI. 13 Niedziela zwykła
8:30 + Halinę Kąpińską (int. imien.), Eugeniusza Kąpińskiego, dziadków Kąpińskich i Poddenków.
10:00 + Zdzisława Kucharskiego – 30. greg.
12:00 + Jadwigę Oszczyk – 30. greg.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.