21. IV. IV NIEDZIELA WIELKANOCY
8:30 + Antoniego Manowskiego w 25 rocz. śm. i Zofię Tomaszewską.
10:00 + Genowefę, Leona, Marię, Jana Mężyńskich, Genowefę, Stefana, Dariusza, Antoninę, Józefa Kościńskich, Jana, Mariannę Paradów, Jana, Annę Poziomków, dusze w czyśćcu cierpiące.
12:00 Int. dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dar zdrowia dla Edyty i Jarosława, Barbary i Zbigniewa Mościckich oraz dla ich dzieci.

22. IV. PONIEDZIAŁEK
17:00 + Romana Kucharskiego (int. od Alicji Kucharskiej).

23. IV. WTOREK
17:00 + Jerzego Korzenieckiego (int. imieninowa).

24. IV. ŚRODA
17:00 + Romana Kucharskiego (int. od uczest. pogrzebu).

25. IV. CZWARTEK
17:00 + Romana Kucharskiego (int. od Urszuli Przymus).

26. IV. PIĄTEK
17:00 + Romana Kucharskiego (int. od Mirosława Kucharskiego).

27. IV. SOBOTA
16:15 + Eugeniusza Kucharskiego (int. od uczest. pogrzebu).
17:00 + Macieja Domaradzkiego.

28. IV. V NIEDZIELA WIELKANOCY
8:30 + Albina Poziomkę w 19 rocz. śm., Dariusza Poziomkę, Tomasza Zacharskiego, Helenę, Feliksa, Antoniego, Henryka Rydlów, Zdzisława Liszkiewicza, ks. Krzysztofa Kłosiewicza, zm. z rodz. Rydlów, Krawczaków, Kozłowskich, Poziomków i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:00 + Henryka Orzechowskiego, Stanisławę i Wojciecha Trojanowskich.
12:00 + Franciszka Roszczyka w 40 rocz. śm., dziadków Roszczyków i Kozakiewiczów.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.