Życzę drogim Parafianom i naszym Gościom, aby spotkanie z objawionym Synem Bożym, którego zrodziła Maryja pozwoliło z nadzieją patrzeć w Nowy Rok Pański 2023. Życzę sił ducha i ciała na każdy dzień – Szczęść Boże! 1. W niedzielę 01. stycznia niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu: po Mszy św. o godz. 12:00 adoracja Pana Jezusa w…

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana – NEJLEPIEJ W TYGODNIU. 01. I. Niedziela8:30 – + O. Stanisława Jarosza.10:00 ZA PARAFIAN.12:00 – + Genowefę Trzpioła (int. od uczest. pogrzebu). 02. I. Poniedziałek17:00 03. I. Wtorek17:00 – + Stanisławę Oszczyk (int. od Walerii Piwko ze Sterdyni). 04. I. Środa17:00…

Niech świąteczny czas będzie czasem odnowienia naszej więzi z Bogiem, a jednocześnie – z ludźmi, szczególnie najbliższymi.

„Słowo prawdziwie stało się Ciałem i żyje pośród nas. Dzielmy się tą prawdą tak, jak dzielimy się chlebem”. Życzę błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego, przeżywanych w pokoju, radości i jedności a także umocnienia w wierze, nadziei i miłości. Niech spotkanie z objawionym Synem Bożym pozwoli nam z nadzieją patrzeć w przyszłość. 1. W niedzielę (25. grudnia)…

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana – NEJLEPIEJ W TYGODNIU. 25. XII. Niedziela10:00 – + Marię, Jana, Genowefę i Leona Męzińskich, Czesławę, Stefana, Agnieszkę i Juliana Tomaszewskich.12:00 – + ks. proboszczów: Stanisława Romanowskiego, Zdzisława Kniołka, Władysława Florowskiego i Krzysztofa Kłosiewicza. 26. XII. Poniedziałek8:30 – + Janinę i…

1. Rozpoczęliśmy ostatni tydzień adwentowego przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego. Możliwość spowiedzi świętej codziennie przed Mszą św. o godz. 17:00. Nie odkładajmy spowiedzi – czuwajmy! 2. Możemy nabywć poświęcone opłatki na stół wigilijny. Opłatki przygotował p. Zygmunt, organista – złożone ofiary na jego potrzeby. 4. Zapraszam na ostatnie Roraty w środę o godz. 17:00 i…

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana – NEJLEPIEJ W TYGODNIU. 18. XII. Niedziela8:30 – + Dariusza Poziomkę (int. imieninowa), Albina Poziomkę, Tomasza Zacharskiego, Helenę, Marcjannę i Feliksa Rydlów, zm. z rodz. Rydlów, Krawczaków, Kozłowskich i Poziomków.10:00 – + Tadeusza Zdziech.12:00 – + Ireneusza Czajkowskiego w 15 rocz….

11. grudnia w niedzielę kończymy Rekolekcje adwentowe. Serdecznie dziękuję ks. Mariuszowi Szykuła, misjonarzowi Krwi Chrystusa za towarzyszenie nam w adwentowym czuwaniu, za głoszenie Słowa Bożego i kapłańskie świadectwo życia. Bóg zapłać!

1. 11. grudnia w niedzielę kończymy Rekolekcje adwentowe. Serdecznie dziękuję ks. Mariuszowi Szykuła, misjonarzowi Krwi Chrystusa za towarzyszenie nam w adwentowym czuwaniu, za głoszenie Słowa Bożego i kapłańskie świadectwo życia. Bóg zapłać! Nie odkładajmy spowiedzi – czuwajmy! 2. 11. grudnia w niedzielę po Mszy św. o godz. 10:00 spotkanie z ks. Rekolekcjonistą dla rodziców i…

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana – NEJLEPIEJ W TYGODNIU. 11. XII. Niedziela8:30 – + Alfredę, Antoniego Kurek, Antoniego Manowskiego, Zofię Tomaszewską.10:00 – + Alinę Oszczyk w 6 rocz. śm., Stanisława i Zbigniewa Oszczyków, Jerzego, Stanisławę i Stanisława Mościckich.12:00 – + Tymoteusza, Cecylię i Grzegorza Kucharskich. 12….

Strona 1 z 21 2
© 2022 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.