1. W niedzielę 30. X. obchodzimy Uroczystość Rocznicy Poświęcenia naszej Świątyni parafialnej. Wspominamy dzień, w którym nasi dziadkowie i rodzice pod przewodnictwem bł. Stefana kard. Wyszyńskiego, oddali ten gmach na własność Panu Bogu. Dziękujemy za tę świątynię i wiarę naszych przodków. 2. Bardzo dziękuję parafianom z Roztoki za przygotowanie kościoła i terenu przykościelnego. Proszę rodziców…

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana – NEJLEPIEJ W TYGODNIU. 30. X. Niedziela8:30 – + Alfredę Kurek w 8 rocz. śm. i Antoniego Kurków.10:00 – + Feliksę i Jana Kurków.12:00 – + Stanisława Oszczyka w 26 rocz. śm., Alinę i Zbigniewa Oszczyków zm. z rodz. Oszczyków, Jaworskich,…

© 2022 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.