1. PORZĄDEK MSZY ŚW. NIEDZIELNYCH OD PAŹDZIERNIKA JEST NASTĘPUJĄCY: GODZ. 8:30, 10:00, 12:00. 2. W niedzielę 16. X. przeżywamy XXII Dzień Papieski pod hasłem: „Blask prawdy”. Tego dnia przypada również 44 rocz. wyboru papieża św. Jana Pawła II. Po Mszy św. zbiórka ofiar na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości, jako „żywy…

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana – NEJLEPIEJ W TYGODNIU. 16. X. Niedziela8:30 – + Leokadię Staszewską, Ignacego, Stanisława i Mariana Majewskich, Krystynę Majewską10:00 ZA PARAFIAN.12:00 – + Grzegorza, Cecylię i Tymoteusza Kucharskich. 17. X. Poniedziałek17:00 – + Bogdana, Andrzeja i Adama Borowskich. 18. X. Wtorek17:00 –…

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.