28 sierpnia w niedzielę o godz. 12:00 przy Cmentarzu Partyzanckim w Wierszach odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana w intencji poległych Żołnierzy – Partyzantów Grupy Kampinos A.K. oraz mieszkańców Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej. Słowo Boże wygłosił ks. prof. Henryk Skorowski, były rektor U.K.S.W.

1. 28 sierpnia w niedzielę o godz. 12:00 przy Cmentarzu Partyzanckim w Wierszach uroczysta Msza św. koncelebrowana w intencji poległych Żołnierzy – Partyzantów Grupy Kampinos A.K. oraz mieszkańców Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej. Słowo Boże wygłosi ks. prof. Henryk Skorowski, były rektor U.K.S.W. Zapraszam do licznego udziału! 2. Bardzo dziękuję parafianom z Sowiej Woli z grupy II…

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana. 28. VIII. Niedziela9:00 – + Krzysztofa Wiśniewskiego w 39 rocz. śm., Henrykę, Józefa, Henryka i Marcina Wiśniewskich.10:30 – + Janinę Wojcieską – 28. reg..12:001. Za poległych Żołnierzy – Powstańców Grupy Kampinos A. K. oraz Mieszkańców Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej.2. ZA PARAFIAN. 29….

Serdecznie dziękuję ks. Józefowi Godlewskiemu, misjonarzowi Krwi Chrystusa za przewodniczenie Sumie odpustowej i wygłoszenie Słowa Bożego. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie naszego parafialnego święta. Odpust Niepokalanego Serca N. M. P. – Msza św. i procesja

1. 21 sierpnia w niedzielę obchodzimy nasz tradycyjny Odpust ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Maryja jako nasza Matka i Królowa pragnąc naszego dobra nieustannie prowadzi nas Chrystusa. Po Mszy św. o godz. 12:00 procesja Eucharystyczna, zapraszam panów z asysty liturgicznej, ministrantów, Żywy Różaniec i wszystkich parafian. Serdecznie dziękuję ks. Józefowi Godlewskiemu, misjonarzowi Krwi…

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana. 21. VIII. Niedziela9:00 – + Dariusza Poziomkę (int. urodzinowa), Albina Poziomkę, Tomasza Zacharskiego, Helenę, Feliksa, Henryka i Antoniego Rydlów, zm. z rodz. Rydlów, Krawczaków, Kozłowskich, Poziomków, dusze w czyśćcu cierpiące.10:30 – + dziadków Lisowskich, Nastarowiczów, Eugeniusza Kąpińskiego.12:001. Za parafian.2. – +…

„Wierzyć – to oświetlać to, co ukryte” – tak mawiał Święty Maksymilian Maria Kolbe. Niech dla naszego życia tym światłem będą owoce, które przyjęliśmy podczas tej Mszy świętej. 1. W poniedziałek 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny: Msze św. o godz. 9:00, 10:30 i 12:00. Podczas Mszy św. obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów. 2….

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana. 14. VIII. Niedziela9:00 – + Mariannę, Helenę i Jana Kaczmarków.10:30 – + Stanisława Wiśniewskiego w 14 rocz. śm..12:00 – + Janinę Wojcieską – 14. greg.. 15. VIII. Poniedziałek9:00 – + Janinę Wojcieską w 3 rocz. śm. – 15. greg..10:30 – +…

XIX Niedziela zwykła 07. 08. 2022 r. Liturgia słowa Bożego i liturgia eucharystyczna ukazuje nam, w jaki sposób w człowieku kształtuje się postawa wiary. Aby zasiąść do Bożego stołu, musimy przyjąć postawę słuchania i akceptacji. 1. 7 sierpnia niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Mszy świętej o godz. 12:00 Adoracja i procesja Eucharystyczna. Zapraszam asystę,…

07. VIII. 2022 – 14. VIII. 2022 r. 07. VIII. Niedziela9:00 – + Antoniego, Helenę i Piotra Manowskich, Mariannę, Franciszka, Zofię, Zenona i Longina Tomaszewskich, Janinę Połeć.10:30 – + Władysława, Barbarę, Mariannę, Agatę i Mieczysława Kucharskich.12:00 – + Janinę Wojcieską – 7. greg.. 08. VIII. Poniedziałek17:00 – + Janinę Wojcieską – 8. greg..17:45 – Intencja…

© 2022 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.