19. V. Niedziela Zesłania Ducha Świętego
8:30 + Henrykę Czajkowską – 19 greg.
10:00 + Feliksę i Jana Kurków, Józefa, Mariannę, Feliksa i Wincentego Ziulczyków, dziadków Kurków, Ziulczyków oraz Stanisława Łosiaka.
12:00

20. V. PONIEDZIAŁEK
18:00 + Henrykę Czajkowską – 20. greg.

21. V. WTOREK
18:00 + Henrykę Czajkowską – 21. greg.

22. V. ŚRODA
17:15 + Eugeniusza Kucharskiego.
18:00 + Henrykę Czajkowską – 22. greg.

23. V. CZWARTEK
17:15 + Krystynę Gosik w 4 rocz. śm.
18:00 + Henrykę Czajkowską – 23. greg.

24. V. PIĄTEK
17:15 + Zbigniewa, Józefa I Mariannę Kielaków.
18:00 + Henrykę Czajkowską – 24. greg.

25. V. SOBOTA
17:15 + Bogumiłę w 1 rocz. śm. i Waldemara w 4 rocz. śm. Wojtanków, Henrykę, Józefa, Henryka, Krzysztofa i Marcina Wiśniewskich.
18:00 + Henrykę Czajkowską – 25. greg.
18:45 + Bożenę i Adama Manowskich, Bronisławę i Jana Majewskich, dziadków Burzyńskich, Majewskich i Manowskich.

26. V. Niedziela Trójcy Przenajświętszej
8:30 + Halinę Kąpińską w 1 rocz. śm.
10:00 + Eugeniusza Kąpińskiego w 10 rocz. śm., Halinę Kapińską i Teresę Nastarowicz z okazji Dnia Matki.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.