18. II. I Niedziela Wlk. Postu
8:30 + Irenę w 1 rocz. śm., i Wiktora Szymańskich, Tadeusza Lubańskiego.
10:00 + Katarzynę Marecką w 6 rocz. śm., Sylwestra, Edwarda, Henryka i Genowefę Męzińskich, zm. z rodz. Borowskich.
12:00 + Jana Słomkę, Czesławę i Franciszka Słomka, zm. z rodz. Milerów, Szymańskich, Kucharskich, ks. Krzysztofa Kłosiewicz, dusze w czyśćcu cierpiące.

19. II. Poniedziałek

20. II. Wtorek

21. II. Środa
17:00 MSZA ŚW. Z WYPOMINKAMI ZA ZMARŁYCH

22. II. Czwartek
17:00 ZA PARAFIAN.

23. II. Piątek
17:00 O dobrą diagnozę i leczenie oraz ufność i pokój serca dla Dariusza.

24. II. Sobota
17:00 + Aleksandrę Kucharską, Helenę Kąpińską (int. imieninowa), Aleksandra Kąpińskiego, dziadków Kucharskich i Liśkiewiczów.

25. II. II Niedziela Wlk. Postu
8:30 + Mariana Fijałkowskiego w 25 rocz. śm.
10:00 + Marię, Jana, Genowefę i Leona Męzińskich, Czesławę, Stefana, Agnieszkę i Juliana Tomaszewskich.
12:00 + Jerzego Mościckiego w 8 rocz. śm., Stanisławę i Stanisława Mościckich, Zbigniewa, Alinę i Stanisława Oszczyków oraz zm. z rodziny.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.