17. III. V NIEDZIELA WLK. POSTU
8:30 + Helenę w rocz. śm., Feliksa Rydel, zm. za rodz. Rydlów, Krawczaków Marcjannę, Bronisława, Zdzisława Liśkiewiczów, zm. z rodz. Liśkiewiczów, Wasilewskich, Albina, Dariusza Poziomków, zm. z rodz. Poziomków, Kozłowskich, zm. proboszczów: ks. Zdzisława, ks. Stanisława, ks. Władysława, ks. Krzysztofa, dusze w czyśćcu cierpiące.
10:00 + Józefa Ziulczyka (int. imien.), Mariannę, Feliksa, Wincentego Ziulczyków, Feliksę, Jana Kurków, dziadków Kurków i Ziulczyków.
12:00 + Marię i Józefa Lewandowskich (int. imien.), Zofię i Adama Szpuda, Tomasza i Halinę Lewandowskich w 3 rocz. śm.

18. III. PONIEDZIAŁEK

19. III. WTOREK
17:00 + Józefa Motykę (int. imien.)

20. III. ŚRODA
17:00 Nowenna do Matki Bożej; O Boże błogoł., opiekę Matki Boże, łaskę zdrowia dla Agatki w 4 rocz. urodzin.

21. III. CZWARTEK
17:00 + Grażynę Mikulską w 5 rocz. śm., Antoniego, Stanisława Mikulskich, Lucynę i Klemensa Szpuda.

22. III. PIĄTEK
17:00 ZA PARAFIAN

23. III. SOBOTA
15:00 + Zofię Biernacką w 3 rocz. śm., Henryka Biernackiego, zm. z rodz. Biernackich, Kosteckich i Zwolińskich.

24. III. NIEDZIELA PALMOWA, czyli MĘKI PAŃSKIEJ
8:30 + Zdzisława Liśkiewicza w 26 rocz. śm., zm. z rodz. Liskiewiczów, Kozłowskich, Wasilewskich, Helenę, Feliksa Rydlów, zm. z rodz. Rydlów, Krawczaków, Dariusza, Albina Poziomków, zm. z rodz. Poziomków, ks. Krzysztofa Kłosiewicza, Barbarę Stefańską, dusze w czyśćcu cierpiące.
10:00 + Mariana Trojanowskiego.
12:00 + Józefa (int. imien.), Eugenię i Edwarda Kowalskich, dziadków Kowalskich, Aleksandrę, Zdzisława Kucharskich, dusze w czyśćcu cierp.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.