14. I. II Niedziela zwykła
8:30 + Genowefę, Leona, Marię, Jana Mężyńskich, Stefana, Dariusza, Antoninę, Józefa Kościńskich, Jana, Mariannę Paradów, Jana, Annę Poziomków, dusze w czyśćcu cierpiące.
10:00 + Józefa Ziulczyka w rocz. śm., Mariannę, Feliksa, Wincentego Ziulczyków, Feliksę, Jana Kurek, dziadków Kurków i Ziulczyków.
12:00 + Józefa, Hannę, Piotra, Martę, Jadwigę, Czesława, Ryszarda, Tomasza Radzikowskich, Alfredę, Szczepana Kościńskich, Longina Żulczyka.

15. I. Poniedziałek

16. I. Wtorek

17. I. Środa

18. I. Czwartek

19. I. Piątek

20. I. Sobota
17:00 O Boże błogosław. dla wspólnoty Krwi Chrystusa z rodzinami.

21. I. III Niedziela zwykła
8:30 + Eugenię w 11 rocz. śm., Józefa, Edwarda Kowalskich, dziadków Olszewskich, Aleksandrę, Zdzisława Kucharskich, dusze w czyśćcu cierp.
10:00 + Zenona, Juliana, Helenę Oszczyków, dusze w czyśćcu cierp.
12:00 + Hieronima Kucharskiego w 7 rocz. śm., zm. z rodz. Krajczyńskich, Kurlanców i Kucharskich.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.