10. III. IV NIEDZIELA WLK. POSTU
8:30 + Halinę i Eugeniusza Kąpińskich, dziadków Kąpińskich i Poddenków, Eugeniusza Bagińskiego.
10:00 + Józefa, Hannę, Piotra, Martę, Jadwigę, Czesława, Ryszarda i Tomasza Radzikowskich, Alfredę i Szczepana Kościńskich, Longina Żulczyka.
12:00 + Grażynę Zajdel.

11. III. PONIEDZIAŁEK

12. III. WTOREK
17:00 Intencja dziekczynno-błagalna w rocz. urodzin Romany, o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej.

13. III. ŚRODA
17:00 MSZA ŚW. WYPOMINKOWA ZA ZMARŁYCH.

14. III. CZWARTEK
17:00 O łaskę zdrowia i ufność w sercu dla Dariusza.

15. III. PIĄTEK
11:00 + Eugenię, Józefa i Edwarda Kowalskich, dziadków Olszewskich, Kowalskich, Józefa i Krystynę Manowskich.
18:00 + Andrzeja Niedzińskiego w 5 rocz. śm., Wiktorię i Jana Zwolińskich, dziadków Kościkiewiczów, Zwolińskich, Mariana Niedzińskiego, Tadeusza Ocipkę.

16. III. SOBOTA
11:00 + Antoniego w 31 rocz. śm. i Alfredę Kurek.
18:00 O błogosł., wzrastanie w świętości dla Wspólnoty Krwi Chrystusa.
18:00 + Feliksa Umiastowskiego w 8 rocz. śm., Adama i Annę Umiastowskich, Salomeę i Stanisława Kurlanców.

17. III. V NIEDZIELA WLK. POSTU
8:30 + Helenę w rocz. śm., Feliksa Rydel, zm. z rodz. Rydlów, Krawczaków, Marcjannę, Bronisława, Zdzisława Liśkiewiczów, zm. z rodz. Liśkiewiczów, Wasilewskich, Albina, Dariusza Poziomków, zm. z rodz. Poziomków, Kozłowskich, zm. proboszczów: ks. Zdzisława, ks. Stanisława, ks. Władysława, ks. Krzysztofa, dusze w czyśćcu cierp.
10:00 + Józefa Ziulczyka (int. imin.), Mariannę, Feliksa, Wincentego Ziulczyków, Feliksę, Jana Kurków, dziadków Kurków i Ziulczyków.
12:00 + Marię i Józefa Lewandowskich (int. imien.), Zofię i Adama Szpuda, Tomasza i Halinę Lewandowskich w 3 rocz. śm.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.