07. VII. 14 Niedziela zwykła
8:30 + Tomasza Zacharskiego w 20 rocz. śm., Dariusza, Albina Poziomków, Helenę, Feliksa, Henryka, Antoniego Rydlów, Zdzisława Liszkiewicza,, zm. z rodz. Rydlów, Krawczaków, Kozłowskich, Poziomków, dusze w czyśćcu cierp.
10:00 + Halinę Lewandowską – 07. greg.
12:00 O Boże błog., dary Ducha Św., umocnienie wiary przez wstawiennictwo Maryi o Niepokalanym Sercu dla Wspólnoty Krwi Chrystusa.

08. VII. PONIEDZIAŁEK
17:00 + Halinę Lewandowską – 08. greg.
17:45 + Krystiana Dąbrowskiego w 9 rocz. śm.

09. VII. WTOREK
16:15 + Mariana, Henrykę i Henryka Kłębowskich, Anastazję i Stanisława Kowalskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
17:00 + Halinę Lewandowską – 09. greg.
17:45 + Stanisława Walendziaka w 15 rocz. i Janinę Walendziak.

10. VII. ŚRODA
16:15 + Halinę Lewandowską – 10. greg.
17:00 MSZA ŚW. WYPOMINKOWA.

11. VII. CZWARTEK
17:00 + Halinę Lewandowską – 11. greg.
17:45 + Stanisławę i Wincentego Małkińskich, oraz zm. z rodz. Małkińskich i Mikołajczyków.

12. VII. PIĄTEK
17:00 + Halinę Lewandowską – 12. greg.
17:45 + Aleksandrę w 8 rocz. śm. i Eugeniusza Kucharskich, dziadków Kucharskich i Liśkiewiczów, ks. Krzysztofa Kłosiewicza.

13. VII. SOBOTA
15:30 + Grażynę i Konstantego Gozdków, zm. z rodz. Kosińskich i Gozdków.
16:15 + Alinę w 4 rocz. śm., Dariusza i Krzysztofa Firchał.
17:00 + Halinę Lewandowską – 13. greg.

14. VII. 15 Niedziela zwykła
8:30 + Henryka Orzechowskiego.
10:00 + Halinę Lewandowską – 14. greg.
12:00 + Józefa, Hannę, Piotra, Martę, Jadwigę, Czesława, Ryszarda i Tomasza Radzikowskich, Alfredę i Szczepana Kościńskich, Longina Żulczyka.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.