05. V. VI NIEDZIELA WIELKANOCY
8:30 + Henrykę Czajkowską – 5. greg.
10:00 + Józefa, Hannę, Piotra, Martę, Jadwigę, Czesława, Ryszarda, Tomasza Radzikowskich, Alfredę, Szczepana Kościńskich, Longina Żulczyka.
12:00 + Stanisława Wasilewskiego (int. imieninowa).

06. V. PONIEDZIAŁEK
17:15 + Ryszarda – Romualda Oszczyka w 7 rocz. śm.
18:00 + Henrykę Czajkowską – 6. greg.

07. V. WTOREK
17:15 + Genowefę, Leona, Marię, Jana Mężyńskich, Genowefę, Stefana, Dariusza, Antoninę, Józefa Kościńskich, Jana, Mariannę Paradów, Jana, Annę Poziomków, dusze w czyśćcu ciepiące.
18:00 + Henrykę Czajkowską – 7. greg.

08. V. ŚRODA
17:15 + Stanisława Kucharskiego (int. imieninowa), Zdzisława Kucharskiego, Krystynę Manowską w 24 rocz. śm., Józefa i Eugenię Kowalskich.
18:00 + Henrykę Czajkowską – 8. greg.

09. V. CZWARTEK
17:15 + Stanisława Walendziala (int. imieninowa) i Janinę Walendziak.
18:00 + Hentykę Czajkowską – 9. greg.

10. V. PIĄTEK
17:15 + Wiktorię i Adama Wojcieskich, Władysława Ostrowskiego, zm. z rodz. Piaseckich, Tadeusza Centkowskiego.
18:00 + Henrykę Czajkowską – 10. greg.

11. V. SOBOTA
16:30 O Boże błogosł., łaskę zdrowia dla Karola w rocz. urodzin.
17:15 + Stanisławę Oszczyk (int. imieninowa).
18:00 + Henrykę Czajkowską – 11. greg.

12. V. Wniebowstąpienie Pańskie ( VII NIEDZIELA WIELKANOCY )
8:30 + Krzysztofa Fijałkowskiego w 31 rocz. śm.
10:00 + Henrykę Czajkowską – 12. greg.
12:00 + Eugeniusza w 10 rocz. śm. i Halinę Kąpińskich, zm. z rodz. Kąpińskich i Poddenków.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.