03. III. III Niedziela Wlk. Postu
8:30 + Annę Bloch.
10:00 + Kazimierza (int. imieninowa) i Anielę Lisowskich, zm. z rodz. Burskich i Stępniów oraz Teresę Nastarowicz.
12:00 + Albina Poziomka (int. imieninowa), Helenę Rydel (imieninowa), Dariusza Poziomka, Feliksa Rydla, Tomasza Zacharskiego, zm. z rodz. Rydlów, Krawczaków, Poziomków, Kozłowskich i dusze w czyśćcu cierp.

04. III. Poniedziałek
17:00 + Kazimierza Trojanowskiego (int. imien.), Adama Fabisiak i Jadwigę Oszczyk w 3 rocz. śm., Jana Oszczyka, zm. z rodz. Osszczyków, Trojanowskich, Szpuda oraz ks. Krzysztofa Kłosiewicza.

05. III. Wtorek
17:00 + Eugeniusza Liśkiewicza w 4 rocz. śm. oraz Grzegorza Jeziorkowskiego.

06. III. Środa
17:00 O łaskę zdrowia i ufność w sercu dla Dariusza.

07. III. Czwartek
17:00 O dar zdrowia i ufność w sercu dla Dariusza.

08. III. Piątek
17:00 + Wojciecha Dziewulskiego w 1 rocz. śm.

09. III. Sobota
16:15 + Wiktora Kobuszewskiego (int. imien.), zm. z rodz. Kobuszewskich, Słomków.
17:00

10. III. IV Niedziela Wlk. Postu
8:30 + Halinę i Eugeniusza Kąpińskich, dziadków Kąpińskich, Poddenków, Eugeniusza Bagińskiego.
10:00 + Józefa, Hannę, Piotra, Martę, Jadwigę, Czesława, Ryszarda, Tomasza Radzikowskich, Alfredę i Szczepana Kościńskich, Longina Żulczyka.
12:00 + Grażynę Zajdel.

© 1953 - 2024 Wiersze pw. Niepokalanego Serca N. M. P.
Wszystkie prawa zastrzeżone.