Kościół w Wierszach jest wyjątkowo związany z walką o Niepodległość Ojczyzny. Na terenie obecnej parafii, od czasów Insurekcji Kościuszkowskiej, Powstania Listopadowego i Powstania Styczniowego, a przede wszystkim podczas II Wojny Światowej, Powstania Warszawskiego – toczono krwawe walki. Puszcza dawała schronienie żołnierzom, miejscowa ludność życzliwie przyjmowała partyzantów pod swoje dachy. Stan liczebny zgrupowania, przez cały okres powstania wahał się w granicach 2500 – 3000 osób. W Wierszach na placu apelowym księża kapelani odprawiali msze święte polowe.

Po wyzwoleniu w roku 1949 – rozpoczęto odprawiać polowe Msze Święte przy kapliczce przydrożnej, przy placu apelowym. Mimo trudności ze strony władz, w budowaniu obiektów sakralnych, krzyży przydrożnych, postanowiono, że tu właśnie powstanie kościół. Sprawy budowy kościoła miał dopilnować wikariusz parafii Leszno ks. Zdzisław Kniołek proboszcz Parafii Wiersze i budowniczy kościoła.

Budowa świątyni była niesamowitym przedsięwzięciem. Ksiądz Prymas Kardynał Stefan Wyszyński – kapelan Grupy Kampinos AK – chętnie zaakceptował ten projekt. Kiedy w 1953 r. kościół był już postawiony, ksiądz Prymas wyznaczył termin poświęcenia nowej kaplicy na ostatnią niedzielę października i sam miał tego poświecenia dokonać. 25 września 1953 r. został aresztowany i internowany.

Zobacz dalszą historię →

Dziś dzień św. Krzysztofa, patrona kierowców. Po Mszy św. o godz. 12.00 wspólnie z parafianami…

Przy naszym parafialnym cmentarzu stanął kontener! Bardzo proszę, aby śmiecie i nieczystości z grobów wrzucać…


Grzegorz Pielaszek

KS. KANONIK - PROBOSZCZ PRAFII
+48 22 794-16-43

Dariusz Kosk

KS. KANONIK - DZIEKAN
+ 48 22 501-161-939

Radosław Rak

MINISTRANT - ZARZĄDZANIE STRONĄ
+ 48 22 692-197-727

Marek Stefański

MINISTRANT - ZGROMADZENIE KRWI CHRYSTUSA
+48 22 515-115-100


1. 01. VIII. pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy św. o g. 12 adoracja i procesja…

1. Po każdej Mszy św. obrzęd błogosławieństwa kierowców i pojazdów w dzień św. Krzysztofa –…

1. Od I niedzieli sierpnia (1.VIII) druga Msza św. będzie rozpoczynała się o godz. 10.30,…

1. Pragnę zaproponować, aby od I niedzieli sierpnia druga Msza św. rozpoczynała się o godz….

1. I niedziela miesiąca, wymiana tajemnic różańcowych, po Mszy św. o godz. 12.00 wystawienie Najświętszego…

01. VIII. Niedziela9:00 – Ś.P. ks. Krzysztofa Kłosiewicza (int. od mieszkańców Aleksandrowa).10:30 – Dziękczynna w…Jak dojechać na parafię?


“Bóg wysłuchuje wszystkich naszych próśb i spełnia je, jeśli są zgodne z Jego wolą.”

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.

— 1 J 5, 14-15

Formularz kontaktowy