1. 5 lutego po Mszy św. o godz. 10:00 katecheza dla rodziców i młodzieży przygotowującej…

1. W niedzielę 30. stycznia po Mszy św. o godz. 12:00 zapraszam na godzinną adorację…

Niech Słowo Boże w tygodniu, kiedy szczególnie modlimy się o jedność wszystkich uczniów Chrystusa, stanie…

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana –…

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana –…

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana –…

Chrzest

Chrzest to jeden z najważniejszych sakramentów. Jest on podstawą życia chrześcijańskiego każdego człowieka. Sam Pan Jezus potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3,5).
ornament1

I Komunia Święta

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54).
ornament1

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania udoskonala łaskę chrztu. Chrzest wciela ochrzczonego do Kościoła, a bierzmowanie pogłębia więź z Kościołem i obdarza szczególną mocą Ducha Świętego. Sakramentu bierzmowania udziela biskup, który jest następcą apostołów wybranych przez Chrystusa. Znakiem daru Ducha Świętego, podobnie jak w czasach apostolskich, jest gest nakładania rąk.
ornament1

Małżeństwo

Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga.
ornament1

Ks. Grzegorz

PROBOSZCZ
+48 22 794-16-43

Ks. Dariusz

Dziekan
+ 48 22 501-161-939

Radosław

ADMINISTRATOR
+48 22 692-197-727

Marek

ZGROMADZENIE KRWI CHRYSTUSA
+48 22 515-115-100

Dziękujemy bardzo za wspólne rodzinne razem z dziećmi kolędowanie 15 stycznia w niedzielę ze Świętym…

Niech świąteczny czas będzie czasem odnowienia naszej więzi z Bogiem, a jednocześnie – z ludźmi,…

W sobotę 05. listopada 2022 r. grupa trzydzieściorga młodzieży przystąpiła do sakramentu Bierzmowania, którego udzielił…

28 sierpnia w niedzielę o godz. 12:00 przy Cmentarzu Partyzanckim w Wierszach odbyła się uroczysta…

Serdecznie dziękuję ks. Józefowi Godlewskiemu, misjonarzowi Krwi Chrystusa za przewodniczenie Sumie odpustowej i wygłoszenie Słowa…

Uroczystość Odpustowa Najdroższej Krwi Chrystusa, 10. lipca 2022 r.