element10

“Bóg jest większy od wszystkich dotykających nas trudności. W Jezusie pokonał wszelki grzech i śmierć.”

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!

— J 14,1

Chrzest

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów”
ornament1

Bierzmowanie

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”
ornament1

I Komunia Święta

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”
ornament1

Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”
ornament1

element10

“Dziękczynienie powinno towarzyszyć każdej naszej błagalnej modlitwie. Taka postawa otwiera nasze serca na Boży pokój.”

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

— Flp 4, 6-7


NIE ŻYJE KS. KRZYSZTOF KŁOSIEWICZ

Po długiej walce z chorobą zmarł ks. kanonik Krzysztof Kłosiewicz, proboszcz parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wierszach w dekanacie kampinoskim. Miał 66 lat, w kapłaństwie przeżył 40 lat.

“Był wzorem kapłana i wspaniałym człowiekiem.” – wspominają zmarłego proboszcza nasi parafianie na profilu Facebookowym z niewielkiej parafii Wiersze na terenie Puszczy Kampinoskiej. Kościół parafialny został wniesiony na miejscu placu apelowego partyzanckiego obozowiska Grupy Kampinos Armii Krajowej, a poświęcony został przez prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1957 r.

Ks. Kłosiewicz był proboszczem parafii w Wierszach od 2010 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1980 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Należał do ostatniego rocznika księży Archidiecezji Warszawskiej wyświęconych przez kard. Stefana Wyszyńskiego.


INFORMACJE NT. POGRZEBU:

Msza święta żałobna odprawiona zostanie dnia 24 kwietnia 2021 roku o godz. 11.00 w Kościele Niepokalanego Serca N.M.P. w Wierszach, po której nastąpi odprowadzenie Ciała Zmarłego do grobu na cmentarzu parafialnym.
“Bóg wysłuchuje wszystkich naszych próśb i spełnia je, jeśli są zgodne z Jego wolą.”

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.

— 1 J 5, 14-15