1. PORZĄDEK MSZY ŚW. W NIEDZIELĘ OD PAŹDZIERNIKA BĘDZIE NASTĘPUJĄCY: GODZ. 8:30, 10:00, 12:00 2….

1. W niedzielę 18 września po Mszy św. o godz. 10:30 spotkanie dla rodziców i…

1. W niedzielę 11 września na Mszy św. o godz. 10:30 święcimy plecaki i przybory…

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana. 25….

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana. 18….

Ofiary za intencje mszalne można składać przed lub po Mszy św. bezpośrednio u kapłana. 11….

Nowy porządek Mszy św. w niedzielę począwszy od października będzie następujący: 8:30, 10:00 i 12:00

Fachowiec – murarz wykonał prace budowlane przy nowym parkanie naszego cmentarza. W tym tygodniu ślusarz…

Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości Bożego Ciała, aktywny udział w procesji, a szczególnie…

W niedzielę 29. V. 2022 r. podczas Mszy św. o g. 10:30 dzieci w grupie…

Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczęliśmy o godz. 17.00, przewodniczył jej Ksiądz Proboszcz. Na początku Liturgii kapłan…

Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł:…

Chrzest

Chrzest to jeden z najważniejszych sakramentów. Jest on podstawą życia chrześcijańskiego każdego człowieka. Sam Pan Jezus potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3,5).
ornament1

I Komunia Święta

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54).
ornament1

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania udoskonala łaskę chrztu. Chrzest wciela ochrzczonego do Kościoła, a bierzmowanie pogłębia więź z Kościołem i obdarza szczególną mocą Ducha Świętego. Sakramentu bierzmowania udziela biskup, który jest następcą apostołów wybranych przez Chrystusa. Znakiem daru Ducha Świętego, podobnie jak w czasach apostolskich, jest gest nakładania rąk.
ornament1

Małżeństwo

Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga.
ornament1

28 sierpnia w niedzielę o godz. 12:00 przy Cmentarzu Partyzanckim w Wierszach odbyła się uroczysta…

Serdecznie dziękuję ks. Józefowi Godlewskiemu, misjonarzowi Krwi Chrystusa za przewodniczenie Sumie odpustowej i wygłoszenie Słowa…

Odpust Najdroższej Krwi Chrystusa – Msza św.

Galeria Zdjęć – Msza św.

Galeria Zdjęć – Procesja

Galeria Zdjęć – Msza św.

Ks. Grzegorz

PROBOSZCZ
+48 22 794-16-43

Ks. Dariusz

Dziekan
+ 48 22 501-161-939

Radosław

ADMINISTRATOR
+48 22 692-197-727

Marek

ZGROMADZENIE KRWI CHRYSTUSA
+48 22 515-115-100

JAK DOJECHAĆ?